vi är Folkets Bio Växjö

om Folkets Bio

Folkets Bio bildades 1973 av filmare och publik för att skapa visningsmöjligheter för den svenska filmen producerad utanför de stora bolagen och dess motsvarighet i världen.

Sedan dess har vi distribuerat och visat tusentals filmer på biografer över landet.

Mångfalden är viktig. Folkets Bios import breddar det ensidiga (USA-dominerade) biografutbudet. Vi visar ny svensk kortfilm och ger unga filmare möjlighet att möta sin publik. 

Vi arrangerar också festivaler, temaveckor och specialvisningar där filmerna placeras i ett sammanhang och biografen blir en möteplats för diskussion och debatt.

Folkets Bio distribuerar och visar också barnfilm, svensk och utländsk. Skolbio ingår också i vår verksamhet.

I februari 2002 började Folkets Bio Växjö visa svensk och utländsk kvalitetsfilm på anrika Palladium i Växjö. 

Tillgänglighet

Alla sittplatser är onumrerade och har armstöd. Palladium har möjlighet att ta in 5-6 rullstolar på parkett. Lokalen är ej rullstolsanpassad, men har vi möjlighet att öppna upp ingång från gården där det är lättare att ta sig in i salongen för rörelsehindrade. Ramper finns även att tillgå. Folkets Bios representanter finns tillgängliga på plats för varje visning och kan så långt det är möjligt, avhjälpa evenutella hinder. 

Salongen
Parkering NEJ
RWC, publik NEJ
RWC loge JA

För våra små biobesökare finns det sittkuddar på biografen för att erbjuda bästa möjliga komfort. 

STYRELSEN

Elisabeth Cederholm
Helena Svedin
Inger Karlsson
Olof Thedin
Lars Jeppesen
Helen Hippach
Colin Hale

VERKSAMHETSLEDARE
Hampus Persson
hampus@folketsbiovaxjo.se
(+46) 0708 12 93 28

GDPR-POLICY

Lokal policy gällande hantering av personuppgifter hittar du genom att klicka här!